Tóc giả tém nâu – nữ tính và cá tính trong cùng một siêu phẩm