Tóc mái hói nam cho người hói đầu

Sử dụng tóc giả là một trong những phương pháp khắc phục tình trạng hói đầu mang tính tạm thời nhưng có thể sử dụng lâu dài và thay đổi thường xuyên được, vừa che đi khuyết điểm, vừa giúp thay đổi phong cách cho tóc.

Danh mục: