Tóc thật nguyên bộ cụp – Phù hợp với cô nàng cá tính