Lược chải tóc giả

Lược khử tĩnh điện chuyên dụng có các răng lược được thiết kế đặc biệt bằng kim loại giúp người sử dụng gỡ rối hiệu quả làm việc gỡ rối trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không chỉ với các kiểu tóc chưa tạo kiểu mà các kiểu tóc đã tạo kiểu rồi vẫn có thể sử dụng loại lược này vì cơ chế khử tĩnh điện hiệu quả.