Miếng dán vào da đầu

Với những bộ tóc giả dán vào da đầu cho phép bạn dán tóc giả vào những phần hói, với kiểu tóc này bạn sẽ không bị lộ, không gây nóng bức.